ماموریت و چشم انداز سازمان!

ماموریت ما !

ماموریت ما دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان آسیب پذیر، توانمندسازی ، آموزش دختران و زنان جوان نیازمند و شایسته و همچنان رشد صنایع دستی و فراورده های زراعتی زنان روستا نشین در افغانستان است.

چشم انداز ما

چشم انداز ما این است که زنان را موفق و مستقل کنیم. ما می خواهیم زنان هویت خود را بسازند و رویاهای خود را تحقق بخشند.

اهداف :

توانمندسازی زنان و دختران از طریق ارائه آموزش های ظرفیت سازی در زمینه آموزش مدنی و درک حقوقی.

تقویت ارتباط، هماهنگی و همکاری بین فعالان جامعه مدنی و ترویج شبکه بزرگ برای حمایت و ارتقای حقوق زنان

دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان آسیب پذیر و مبارزه با ازدواج های زودهنگام و اجباری.

تلاش برای حذف جنسیت، مذهب، به منظور تامین عدالت اجتماعی

 مبارزه با عوامل عقب ماندگی، میزان فقر بیسوادی به ویژه در میان زنان

رشد صنایع دستی زنان روستا نشین

حمایت و رشد فراوده های لبنی و محصولات زراعتی توسط رنان

حضور و مشارکت زنان در پروسه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.

 تلاش برای توانمندسازی زنان به ویژه زنان روستایی و رفع باورهای نادرست در مورد زنان توسط برخی افراد جامعه.

 تشویق و ترغیب زنان بی سواد برای کار در جامعه.

انجمن اجتماعی زنان همفکر(WLMSA) کیست؟

جمال کریمی

انجمن اجتماعی زنان هفمکر(WLMSA) یک سازمان مدنی است که در سال 2018 توسط مجوز نمبر (4079) در وزارت عدلیه افغانستان به ثبت رسیده است، این انجمن توسط گروهی از زنان شناخته شده حقوق بشر در ولایت غور- افغانستان به منظور توانمند سازی، آموزش و تقویت نقش زنان در جامعه تأسیس شد.

 فعالان/داوطلبان در ترویج عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی از طریق ارائه کارگاه های آموزشی ظرفیت سازی، برگزاری برنامه های رادیویی، در زمینه آموزش مدنی و درک حقوقی فعالیت می کنند. دفتر مرکزی این انجمن در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است و نماینده گی آن در 10 ولسوالی دیگر این ولایت فعالیت می کند.

انجمن زنان همفکر همچنان با برخی سازمان های مدافع حقوق زنان در ولایات (هرات،بادغیس، فراه، نیمروز، بامیان و دایکندی) از نزدیک همکاری دارد.

انجمن اجتماعی زنان همفکر توسط هیئت مدیره آن (9 خانم و یک آقا) اداره می شود و اختیار انتخاب مدیر اجرایی را دارند، برنامه و بودجه سالانه سازمان را تصویب می کنند.

برنامه های این سازمان توسط 70 خانم مدافع حقوق بشر به صورت دوطلبانه اجرا می شود تنها ده تن از کارمندان اداری آن حقوق بگیر هستند.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9